Het kopen van een woning is een leuke, maar ook spannende periode. Bij je zoektocht kom je allerlei begrippen tegen. In deze blog leggen wij kort uit wat de belangrijkste termen betekenen.

Appartementsrecht – Voor een appartement gelden andere bepalingen dan bij een woning met eigen grond, omdat je gebruik maakt van gemeenschappelijke ruimtes zoals de lift of het trappenhuis. In het appartementsrecht staan de officiële bepalingen rondom het gebruik en de verantwoordelijkheid van je eigen ruimte en van de gemeenschappelijke ruimtes.

Bedenktijd – Op het moment dat het ondertekende koopcontract door beide partijen is ontvangen gaat de bedenktijd in. De bedenktijd is 72 uur. Binnen deze 3 dagen kan de koper zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Na de bedenktijd is de koper gebonden aan het koopcontract.

Bouwkundige keuring – De bouwkundige keuring wordt ook wel bouwtechnische keuring genoemd. Deze onafhankelijke keuring geeft een beeld van de bouwkundige staat van de woning en geeft inzage in de eventuele kosten om het huis in goede staat te brengen.

Courtage – Het bedrag dat de makelaar in rekening brengt voor de verkoop of aankoop van een huis. De courtage wordt berekend als percentage van de koopsom. Courtage wordt voluit ook wel makelaarscourtage genoemd.

Hypotheekrenteaftrek – De hypotheekrenteaftrek is een regeling om het kopen van een huis aantrekkelijker te maken. De rente die je over de hypotheek betaalt kun je gedeeltelijk terugkrijgen bij de inkomstenbelasting.

Kopen onder voorbehoud – Kopen onder voorbehoud beschermt de kopende partij tegen hoge kosten bij de aankoop van een huis. Onder voorbehoud van financiering is de bekendste ontbindende voorwaarde. Krijgt de koper geen hypotheek, dan kan hij op grond van het voorbehoud van financiering nog onder de koop uit. Andere ontbindende voorwaarden kunnen de Nationale Hypotheek Garantie en bouwkundige keuring zijn.

Kosten koper (k.k.) – Onder kosten koper vallen de kosten die door de koper gemaakt moeten worden om eigenaar van de woning te worden. Kosten koper bestaat uit de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de hypotheekakte.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – Met de Nationale Hypotheek Garantie biedt je jouw geldverstrekker zekerheid dat je hypotheekschuld wordt terugbetaald op momenten dat je dat zelf niet meer kunt. Speciale gevallen als echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner worden door de NHG gedekt. 

Ontbindende voorwaarden – zie kopen onder voorbehoud.

Vrij op naam (v.o.n.) – Vrij op naam is de tegenhanger van Kosten koper. Bij Vrij op naam hoeven er, bovenop de koopsom, geen extra kosten te worden betaald voor het overdragen van de woning.

Waarborgsom – Een waarborgsom is er als bescherming voor de verkopende partij. Het biedt de verkoper zekerheid dat de koop daadwerkelijk doorgaat. De waarborgsom van 10% is gelijk aan de boete die de koper krijgt als hij de koop annuleert (buiten de bedenktermijn en ontbindende voorwaarden).