18 september was het weer de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Het moment waarop de nieuwe kabinetsplannen kenbaar worden gemaakt. Belangrijke thema’s passeerden de revue, waaronder de woningmarkt. In deze blog lichten we de belangrijkste veranderingen toe.

Hypotheekrenteaftrek tegen lager tarief

In 2018 zijn er vier belastingschijven. In 2019 zullen dat nog maar twee belastingschijven zijn. Over een groter gedeelte van je inkomen betaal je minder belasting. Je betaalt dan 36,93% over je inkomen tot € 60.000. Daarboven is het belastingtarief 49,5%.

Het lagere belastingtarief is ook de maatstaf voor de hypotheekrenteaftrek. Betaal je het lage belastingpercentage, dan neemt automatisch ook het voordeel van de hypotheekrente af. In 2019 geldt een door de overheid bepaald maximum van 49%. De jaren daarna daalt dit maximum stapsgewijs naar 36,9% in 2023.

Grens Nationale Hypotheek Garantie omhoog

Een plan wat positief kan uitpakken voor de woningmarkt is de verhoging van de NHG-grens. Wie een woning koopt, kan een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie tot een bepaald aankoopbedrag. In 2018 is deze grens €265.000, maar in 2019 gaat de grens waarschijnlijk omhoog naar €290.000. In 2019 kun je dus een duurdere woning kopen met NHG.

Dat is goed nieuws, want veel woningen vallen tegenwoordig niet meer onder de NHG grens van €265.000. Met deze maatregel kunnen ook veel doorstromers weer gebruik maken van een hypotheek met NHG.

Hogere belastingen door stijgende WOZ-waarde

De WOZ-waarde van je huis is bepalend voor verschillende gemeentelijke belastingen. Gemiddeld zal de WOZ-waarde 6,5% stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

Lage BTW stijgt van 6% naar 9%

Bij een aantal goederen en diensten voor een woning hoort een laag btw-tarief, zoals bijvoorbeeld schilders- en stukadoorswerkzaamheden. Het lage btw-tarief is nu nog 6%, maar in 2019 stijgt dit tot 9%. Wie nog gebruik wil maken van het btw-tarief van 6%, moet de rekening in 2018 volledig betalen.

Middenhuur stimuleren

“Er is grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand”, benadrukte de koning in zijn toespraak. Het kabinet gaat afspraken maken over extra aanbod. Voor woningcorporaties wordt het gemakkelijker om huurwoningen in het middensegment te realiseren.

Het tekort aan huurhuizen zorgt voor vervelende ‘uitwassen’. Daarmee wordt gerefereerd aan de groep Nederlanders die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar er ook niet tussenkomt op de markt voor koopwoningen.