Inmiddels is 2020 alweer 2 maanden oud. Een mooi moment om de veranderingen op de woningmarkt in 2020 onder de loep te nemen.

Bouwfonds 2 miljard van de overheid

Het kabinet heeft 2 miljard euro vrijgemaakt om te investeren in de woningmarkt. 1 miljard euro wordt besteed om de bouw van nieuwbouwprojecten te stimuleren. Dit moet bijdragen om het woningtekort te verminderen. Het overige deel wordt geïnvesteerd in het verlagen van de belasting voor woningcorporaties. Dit moet ervoor zorgen dat zij meer geld overhouden voor nieuwe woningen of het verduurzamen van bestaande woningen.

Meer kans voor starters

Behalve het bouwfonds van 2 miljard euro kijkt het kabinet ook naar de mogelijkheid om starters een betere positie te geven. De volgende maatregelen worden onderzocht:

  • • Starters hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Terwijl voor beleggers deze belasting juist wordt verhoogd.
  • • Kopers krijgen een zelfbewoningsplicht van bestaande woningen.
  • • Strengere regels voor het verkrijgen van hypotheek voor huurwoningen. Hierdoor kunnen beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning.

Bovenstaande maatregelen moeten ervoor zorgen dat de macht van beleggers wordt teruggebracht en starters meer kans maken op het kopen van een woning.

WOZ-waarde omhoog

De WOZ-waarde is leidend voor diverse gemeentebelastingen. Een hogere WOZ-waarde zorgt voor een hogere aanslag en een hogere eigenwoningforfait. Een hogere eigenwoningforfait heeft als gevolg dat de aftrek van de eigen woning daalt en je een lagere belastingteruggave overhoudt. De verwachting is dat de WOZ-waarde in 2020 gemiddeld met 8 tot 10% gaat stijgen.

Kostengrens NHG omhoog

Met name voor starters is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) interessant. Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. Om een NGH af te sluiten mocht in 2019 een woning maximaal €290.000 kosten. In 2020 stijgt dit naar €310.000. Met een investering in energiebesparende maatregelen is de grens bepaald op €328.600.

De kosten voor een NHG-hypotheek dalen van 0,9% naar 0,7%.

Subsidies isolatie huis beschikbaar

In 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de isolatie van je woning. Zowel voor particuliere kopers als voor Verenigingen van Eigenaren is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie lees je hier.

Eigenwoningforfait daalt

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit bedrag moeten huiseigenaren bij de belastingaangifte optellen bij het belastbaar inkomen. Voor 2020 geldt voor de meeste woningen een lager eigenwoningforfait dan in 2019. Een gunstige ontwikkeling, omdat er een kleiner bedrag aan het belastbaar inkomen moet worden toegevoegd.