De derde dinsdag van september is geweest. En dat betekent dat het kabinet tijdens Prinsjesdag de plannen voor 2023 heeft toegelicht. De voorstellen zijn pas definitief zodra de Tweede en Eerste kamer ze hebben geaccordeerd. In deze blog lichten we de belangrijkste voorstellen alvast uit.

Afschaffing van de ‘jubelton’

De schenkingsvrijstelling eigen woning van €106.671 wordt in 2023 verlaagd naar €28.947 en in 2024 waarschijnlijk helemaal afgeschaft. Doel om kansenongelijkheid tussen starters en woningmarkt te verkleinen. De ‘jubelton’ wordt met name gebruikt door ouders als belastingvrije schenking aan hun kinderen. Na de afschaffing van de ‘jubelton’ kunnen ouders nog wel belastingvrij schenken, maar er is geen verhoogd bedrag meer.

Overdrachtsbelasting

Voor starters geldt geen 2% overdrachtsbelasting bij een maximale koopsom van €440.000. Dit was €400.000. De voorwaarden blijven hetzelfde.

Voor beleggers wordt woningen kopen minder interessant gemaakt. De overdrachtsbelasting gaat met 2,4 procentpunt omhoog naar 10,1%.

Verduurzaming

In 2023 en 2024 komt er een totaal van 300 miljoen euro beschikbaar voor het nationaal isolatieprogramma. Doel daarvan is om de energielasten te verlagen. Met name van kwetsbare huishoudens.

Biedlogboek verplicht

Vanaf komend jaar wordt het makelaars verplicht gesteld om na de verkoop van een woning een biedlogboek openbaar te maken. Dit moet zorgen voor een transparanter verkoopproces.

Schakel de hulp van Govaert in

Wil je hulp bij het kopen van een woning? Of wil je jouw eigen huis verkopen? Wij zijn een erkend NVM makelaar in Amersfoort en gespecialiseerd in de aan- en verkoop van woningen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.